ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษที่ประชุม 3 ฟอรั่ม เรื่อง"Happiness101"

spacer
โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/WuoEVy ปิดรับรายชื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
spacer
spacer
  • Synchrotron Radiation for Nanotechnology

  • บรรยายพิเศษโดยดร.วุฒิไกร บุษยาพร นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ub (PEEM) และโครงการสนับสนุนการคำนวณโครงสร้างสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎีส่วนออกแบบและสนับสนุนระบบลำเลียงแสง ฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics , proposals and publications for successful scientists )

spacer
หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 50 คน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการ "FameLab Thailand" การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2

spacer
วันปิดรับสมัครออดิชั่นสด และ roadshow* 6 ม.ค. 2560 ส่งวิดีโอผ่านท่างเว็ปไซด์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
spacer
spacer
spacer
  • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “OUTCOME-BASED EDUCATION : How to write and assess learning outcomes”

  • ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education) กิจกรรมดังกล่าว ใช้เวลาการอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16:30 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK park จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)

spacer
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK park จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >