ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

UNV scholarship

spacer
KMUTT and United Nations Volunteers (UNV) aim to inspire Thai youth as social change agent by improving their potential in volunteerism. Therefore, the two parties pilot the programme that will focus on deploying KMUTT students as national and intern
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สนพ.ประกาศสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ประจำปี2561

spacer
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)ประกาศ การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ2561 นักศึกษาที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหลักฐานมาที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารจอดรถ14 ชั้น ชั้น 6B โทร 024708098
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560

spacer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >