ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

เปลี่ยนแปลงจุดจอดรถโดยสารระหว่าง Bangkok CODE - มจธ. บางขุนเทียน

spacer
Change the shuttle van station between Bangkok CODE and KMUTT Bangkuntien campus.
spacer
spacer
  • นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ (Well Done Exhibition)

  • นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ (Well Done Exhibition) จากฝีมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรมีเดียอาตส์และมีเดียทางการแพทย์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ มจธ. วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 18.30 น. ณ The Jam Factory คลองสาน
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ปี 2558

spacer
ภายในวันจันทร์ที่ 8 ก.ย. 57
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ชมรมพุทธศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการตักบาตรต้อนรับน้องใหม่แด่พระภิกษุสามเณร ๕๕๔ รูป”

spacer
ชมรมพุทธศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการตักบาตรต้อนรับน้องใหม่แด่พระภิกษุสามเณร ๕๕๔ รูป” โดยมีกิจกรรมการตักบาตรพระภิกษุสามเณร ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
spacer
spacer
  • ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดค่าย ECT สร้างสรรค์ 57

  • เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดโครงการค่าย ECT สร้างสรรค์ 57 ขึ้น ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน ตำบลสวนหลวง อำเภอ
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

นักศึกษาปริญญาโทคณะทรัพยากรชีวภาพฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น

spacer
นายศุภเชษฐ์ แซ่ตั้ง นักศึกษาระดับปริญญาโท จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ สาขาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 8
spacer
spacer
spacer
  • คณะทรัพยากรชีวภาพฯให้การต้อนรับ JIRCAS และบ. IHI

  • ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ ดร.ภัทรา ผาสอน และ ดร.รัตติยา แววนุกูล จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับศูนย์วิจัยเกษตรนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) และคณะนักธุรกิจ
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >