ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ฟีโบ้กำหนดจัดบรรยายพิเศษ FIBO Talk หัวข้อ "Foldable Robotics" และ "Robot World & ICCAS Conference Experiences"

spacer
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) กำหนดจัดบรรยายพิเศษ FIBO TALK หัวข้อ "Foldable robotics" และ "Robot World & ICCAS Conference Experiences" วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ณ Hall of Innovation ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) ส
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1

spacer
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://arcfiling.fda.moph.go.th/planweb/meetingipcs/default.asp
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

หลักสูตร From Innovation to Impact

spacer
please register by Feb 17, 2017 using the following link: https://goo.gl/forms/cvmp0PxYtn8xppBy1
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อโรงเรียนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

spacer
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ STEMA EDUCATION
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >