ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเข้าดำเนินการอัพเกรดอุปกรณ์ Router ที่เชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย มจธ.และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

spacer
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15:00 น.57 ถึงวันที่ ของวันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 4.00 น.
spacer
  • ผลการคัดเลือกพนักงานเพิ่มเติม

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพิ่มเติม ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการฝึกอบรมผู้สอนรายวิชาเฉพาะสาขาเครื่องกลเพื่อการสร้างกำลังคนระดับช่างเทคนิคด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน

spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้สอนรายวิชาเฉพาะสาขาเครื่องกลเพื่อการสร้างกำลังคนระดับช่างเทคนิคด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงานขึ้น เมื่อวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
spacer
  • SIT ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 2556

  • รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ รอบการประเมินปี 255
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ศูนย์ฯ ม.ธนบุรี นำนักศึกษาเยี่ยมชมการเรียนการสอน SIT

spacer
ผศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีฝ่ายโครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์วิจัยงานบริการอีเล็กทรอนิกส์ (ESRC) ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ สุขุมวิ
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >