ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

3 Full Scholarships for Double Master Degree Programs

spacer
3 Full Scholarships for Double Master Degree Programs Between The Joint Graduate School of Energy & Environment (JGSEE) at King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) and Graduate School of Energy Science (GSES) at Kyoto University (KU)
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก (POSTDOCTORAL) ประจำปี พ.ศ. 2563

spacer
ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นและส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

การรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ

spacer
การรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2)
spacer
spacer
spacer
  • คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งงดให้บริการในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

  • เรียน บุคลากรและนักศึกษา มจธ.ทุกท่าน เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีพิธีทำบุญและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ จึงข
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

บรรยายพิเศษเรื่อง “Bioavailability and Bioequivalence Testing” และ “The Statistical Assessment of Bioequivalence” โดย Professor Bimal K. Sinha ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Maryland, Baltimore County (UMBC)

spacer
จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Bioavailability and Bioequivalence Testing” และ “The Statistical Assessment of Bioequivalence” โดย Professor Bimal K. Sinha ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Maryland, Baltimore County (UMBC)
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >