ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
-->
spacer
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สพธอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561"

spacer
ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ WWW.ETDA.OR.TH และ FB.COM/ETDA.THAILAND ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ INTERNETUSERPROFILE@ETDA.OR.TH
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ภาพข่าว : สวนพ. เข้าร่วมงาน Kick off to the successful research

spacer
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ได้กล่าวการต้อนรับ
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >