ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

spacer
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
spacer
  • ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มจธ. บางมด

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีคำสั่งที่ 0589/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มจธ. บางมด เพื่อให้รับผิดชอบในการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ภายใน มจธ. บางมด โดยมีวาระการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

SEAMEO Congress on Education, Science and Culture

spacer
ขอเชิญเสนอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องสมัครเข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.org
spacer
  • ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี 2557-2558

  • รัฐบาลโมร็อกโกประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศ฿กษาไทย ประจำปี 2557 - 2558 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ไม่จำกัดสาขาวิชา
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางมดโสธราราม

spacer
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางมดโสธราราม เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
spacer
spacer
  • นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ TWINCLE: Asean Exchange Students ณ Chiba University

  • นางสาวพิชญดา สมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ห้องปฏิบัติการยีนเทโนโลยี สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมโครงการ TWINCLE: Asean Exchange Students ร
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >