ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

ฟีโบ้ รับตรงเรียนดี วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.ตรี

spacer
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
spacer
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557
spacer
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาโท สังกัดศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกำหนดรับสมัครต
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดโครงการ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

spacer
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 9 แห่ง ร่วมจัดโครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 2) โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้นำกลุ่ม
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะศิลปศาสตร์จัดบรรยายพิเศษ “Academic Misconduct”

spacer
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Academic Misconduct” โดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช
spacer
  • ศูนย์ฯ ม.ธนบุรี นำนักศึกษาเยี่ยมชมการเรียนการสอน SIT

  • ผศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีฝ่ายโครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์วิจัยงานบริการอีเล็กทรอนิกส์ (ESRC) ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ สุขุมวิ
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >