ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

แจ้งย้ายที่ทำการ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

spacer
แจ้งย้ายที่ทำการจากเดิม จากอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ไปประจำการที่ อาคารสัมมนาชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สัมมนาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน

spacer
ติดต่อที่ คุณวรินธร 7475 Ms.Siripha Ratanasit 7519 หรืออีเมลล์ nano@kmutt.ac.th
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ

spacer
ขอเชิญชวนพนักงานและข้าราชการมาใช้สิทธิ์ในการสมัคร/เสนอชื่อ และเลือกตั้งดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8046
spacer
  • คณะวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการเครื่อง NMR Spectrometer

  • เนื่องด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดซื้อเครื่อง NMR Spectrometer ขนาด 400 เมกะเฮิรตซ์ และติดตั้งไว้ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อมาตรฐาน และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง SI 203 เพื่อให้การบริ
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์

spacer
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2560
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >