ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 รอบ3

spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 รอบ3
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

เชิญเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์

spacer
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

Hitachi Global Foundation's Program in 2016

spacer
Hitachi Global Foundation's Program in 2016
spacer
spacer
  • กำหนดการวัดตัวชุดครุย

  • สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งกำหนดวัดตัวชุดครุย ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 และครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ อาคารสัมมนา ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

นักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้า เข้ารับรางวัลในฐานะที่ปรึกษาที่ทำให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน

spacer
ดร.วชิราพรรณ แก้วประพันธ์ นายเกรียงไกร อติโรจน์วงศ์ นายธีรานันต์ ศิริโภคา นายปฏิภาณ แก้วมะณี อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับรางวัลในฐานะที่ปรึกษา และนักคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานของพาณิชย์อิเ
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >