ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) เปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

spacer
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) ร่วมกันต้อนรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาตร์ ภาควิชาสื่อนฤมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 15

spacer
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจหลักสูตรแพทยศสาตร์ ระดับปริญญาตรี ณ ประเทศจีน

spacer
ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจหลักสูตรแพทยศสาตร์ ระดับปริญญาตรี ณ ประเทศจีน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ภาควิชาเทคโนฯ จัดอบรมให้แก่บุคลกรทางการศึกษา ประจำปี 2558

spacer
ภาควิชาเทคโนฯ ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นำทีมโดย ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ และคณะ จัดการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาหลักบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษา”
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >