ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา “บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด” ประจำปีการศึกษา 2560

spacer
กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา “บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด” ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

เชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร พร้อมจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ กับ ETS Training ประจำเดือนมิถุนายน 2561

spacer
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ด่วนรับจำนวนจำกัด!!)
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ประชุมหารือเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล

spacer
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ภาพข่าว การบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

spacer
รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >