ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ณ ศูนย์การศึกษาในเมือง (KX)

spacer
การเผยแพร่ผลงานนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น 6 อาคาร KX (Knowledge eXchange for Innovation Center) ศูนย์การศึกษาในเมือง ถนนกรุงธนบุรี สถานีรถไฟฟ้า ทางออกที่ 3 โดยมีพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น.
spacer
spacer
  • ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

  • ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาโท และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่า
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สพธอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559" (มีสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจ)

spacer
แบบสำรวจ พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 https://survey.etda.or.th/QNRet/AnsQ/internetuserprofile2016
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ...... เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ซีวิคมีเดีย จำกัด

spacer
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (มจธ.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท ซีวิคมีเดีย จำกัด เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯและพัฒนาสถานประกอบการเครือข่าย ณ บริษัทฯ
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >