ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล InCites

spacer
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล InCites
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการรับสมัครทุน NSTDA Chair Professor, ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558

spacer
โปรดลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/UKznDc
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

รับสมัครนักศ฿กษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme

spacer
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน
spacer
spacer
spacer
  • ห้องเรียนอัจฉริยะต้นทุนต่ำ (Low Cost Smart Classroom)

  • ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ Smart Classroom เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องโนโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในปี พ.ศ.2558
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการ "การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 3"

spacer
ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้จัดการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 3 ภายใต้โจทย์ "โครงการ "การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 3" มะเขือเทศ" จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิ
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >