ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

spacer
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขยายเวลาการเสนอบทความเข้าร่วม The 13th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-13)

spacer
Abstract submission: 11 October 2016
spacer
spacer
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

  • ด้วยห้องปฏิบัติการ Systems Biology and Bioinformatics (SBI) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบการอบรม (สรบ.) ได้กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตร จำนวน 10 รุ่น ณ ห้อง Computer 2 ชั้
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

การประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 9 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

spacer
ส่งใบสมัครให้ IA คัดเลือกภายใน 15 สิงหาคม 2559
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการจัดทำ SWOT คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2

spacer
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำ SWOT ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม SoLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >