ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ครั้งที่ 1/2561”

spacer
โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/5TfXfs ปิดรับรายชื่อวันวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือเมื่อเต็มจำนวน
spacer
spacer
spacer
  • แจ้งจำนวนเงินทำบุญทอดผ้ากฐิน ประจำปี พ.ศ. 2560

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำผ้ากฐินไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดศรีคงคาราม ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ชี้แจงเรื่องการประกาศผลการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

spacer
ชี้แจงเรื่องการประกาศผลการทดสอบเพื่อหาบรรทัดฐาน (Baseline) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดอบรมครูประจำการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร “การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ด้วยจิตศึกษา”

spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในหลักสูตร “การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ด้วยจิตศึกษา” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 ท่าน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >