ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์

spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน (TA) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการอบรมเรียนรู้สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี เดือนสิงหาคม

spacer
สำนักหอสมุดกำหนดจัดอบรม การเรียนรู้สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในเดือนสิงหาคม 2558 ณ ห้อง LIB 114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก "The UCAS-TWAS President' Fellowship Program" ณ ประเทศจีน

spacer
แนะนำทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก "The UCAS-TWAS President' Fellowship Program" ณ ประเทศจีน ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 -11.00 ณ Sci Connect
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน “บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา”

spacer
เมื่อวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน “บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา”
spacer
spacer
spacer
  • ลงนาม MOU ระหว่าง 3 พระจอมเกล้า

  • เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (มจพ.) และ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (สจล.)
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >