ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

ขยายระยะเวลาการใช้สติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยฯ

spacer
ขอประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการใช้สติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ที่จะหมดอายุลงภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 (อ้างถึง2) ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

Fulbright Open Competition Scholarship Program 2016

spacer
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 ทุน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดหารือเพื่อวางแนวทางการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพฯ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (QA IE Network 3+5)

spacer
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.00 – 13.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพฯ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >