ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560

spacer
"นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560" ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 - 20.30 น. ณ โซน EDEN 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
spacer
  • ทุนฝึกอบรมศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2560 - 2561

  • ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560 - 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 - 27 เมษายน 2561
spacer
spacer
  • ประกาศวันและเวลาสอบรายวิชา SSC251 และ SSC351

  • ประกาศวันและเวลาสอบรายวิชา SSC251 และ SSC351 เนื่องจาก อ.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล ป่วยกะทันหัน ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน ในช่วงเวลานี้ได้ จึงขอแจ้งวันและเวลาสอบ 2 วิชา SSC251 และ SSC351
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

spacer
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมชำระค่าลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน 2560
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ร้านสหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

spacer
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

นักศึกษาฟีโบ้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT งาน Digital Thailand Big Bang 2017

spacer
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฟีโบ้ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT ในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2017 ระดับอุดมศึกษา
spacer
spacer
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการกิจกรรม ROAD SHOW FIET 2017

  • วันที่ 1 - 14 กันยายน พ.ศ. 2560 นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อให้น้อง ๆได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >