ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรชาวมจธ.ทุกท่านร่วมกิจกรรม “เดือนแห่งการเดินทางอย่างยั่งยืน”

spacer
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรชาวมจธ.ทุกท่านร่วมกิจกรรม “เดือนแห่งการเดินทางอย่างยั่งยืน” เปิดหลักสูตร การขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย เพื่อสุขภาพ “มือใหม่ หัดปั่น และซ้อมปั่นวันศุกร์” โดยทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกันยายน 2558 เวลา 16.30 น. ณ สวนสุขภาพ มจธ.
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2/2559 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3/2016 "การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ ศ.ดร. แซงกุน ลี"

spacer
ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

Three-year Doctoral Program The United Graduate School of Agricultural Sciences, Iwate University (UGAS)

spacer
Three-year Doctoral Program The United Graduate School of Agricultural Sciences, Iwate University (UGAS)
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสู่แสงเทียน’58

spacer
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “สู่แสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในตรีม Give me your hand ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมมือรวมใจ ก้าวไกล สู่สากล ณ ห้อง Slope 600 อาคารปฏิบัติการทา
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >