ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

เปิดสอบ TETET สำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

spacer
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดสอบ (เทอม 1/61) Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภายใต้การสนับสนุนงบ
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562

spacer
ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office”

spacer
คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office”
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >