ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง "ประเมินผลการวิจัย : ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0"

spacer
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการเสวนา ภายในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สพธอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561"

spacer
ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ WWW.ETDA.OR.TH และ FB.COM/ETDA.THAILAND ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ INTERNETUSERPROFILE@ETDA.OR.TH
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ภาพข่าว : สวนพ. เข้าร่วมงาน Kick off to the successful research

spacer
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ได้กล่าวการต้อนรับ
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >