ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ถึง 24 กค.62

spacer
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครทุน ผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาท
spacer
spacer
  • Survival English ทางเลือกสู่ทางรอด

  • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม • ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแต่ยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษา • ต้องการหาตัวช่วยในการสื่อสารภาษาอังกฤษ • กำลังหาเครื่องมือหรือตัวช่วยเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง • มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ "จากงานวิจัยชั้นเลิศสู่การใชประโยชน์ในพื้นที่"

spacer
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2xq0NBv
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ฟังการบรรยายหัวข้อเรื่องหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่อการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

spacer
โดย ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ชั้น 1 ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2J7ujBo
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

special seminar on “The Importance of Responsible Conduct in Fostering a Vibrant Research Culture” by Ms. Zo? H. Hammatt,

spacer
at UX702 Meeting Room, 7th Floor, UX Building.
spacer
spacer
  • แจ้งปิดทำการ ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  • ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กำหนดจัดสัมมนาประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 8 มิถุนายน 2562 ณ จ.ชลบุรี ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงขอปิดทำการในช่วงวันดังกล่าว จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
spacer
  • กิจกรรม PDTI Big Cleaning Day2019

  • สรบ. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >