ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

กลุ่มวิจัย Building Energy Science and Technology (BEST) ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

spacer
กลุ่มวิจัย Building Energy Science and Technology (BEST) ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
spacer
spacer
  • คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาทักษะความรู้

  • คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการการพัฒนาทักษะความรู้ เรื่อง “ระเบียบและแนวปฏิบัติในการทำวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และระดับปริญญาโท เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและสามารถทำงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมคอร์สการจัดการเรียนการสอนด้วย "GAMIFICATION COME & PLAY" ทุกท่านจะพบกับแอปพลิเคชันหลากหลายที่จะเปลี่ยนห้องเรียนของท่านให้สนุกสนานยิ่งกว่าเดิม

spacer
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี!! (หรือส่ง TA มาแทนก็ได้ค่ะ) ได้ที่ is.gd/etsgames
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

การสรรหานักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561

spacer
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับวิทยาลัยไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)

spacer
เมื่อวัน 30 พฤศจิกายน คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) มจธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับวิทยาลัยไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >