ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Mobile Trust Management(MTM)

spacer
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Mobile Trust Management(MTM) ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง CB 2401 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 4 วิทยากร รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล Mr. Vincent Roux-Trescases และ นายประธาน ธนานาถ
spacer
spacer
  • ขอเชิญนักศึกษาขั้นปีที่ 4 เข้าอบรมหลักสูตร ISO9001 : 2000 และ CWPM

  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาขั้นปีที่ 4 ทุกภาควิชา และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร หลักสูตร ISO9001 : 2000 และ CWPM เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 6 ตุลาค
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สัมมนา The Special Lecture Series 2014 เรื่อง "Enhancing Data Mining by Bio-inspired Optimization Algorithms"

spacer
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา The Special Lecture Series 2014 เรื่อง "Enhancing Data Mining by Bio-inspired Optimization Algorithms" โดย Associate Professor Dr. Simon Fong Department of Computer and Information Science University of Macau, Av. Pad
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใน 6 โรงเรียนมัธยมฯ

spacer
ช่วงระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในภาควิชาต่าง ๆ จำนวน 7 ภาควิชา
spacer
spacer
spacer
  • โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P.Honda

  • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีมงานผู้จัดโครงการ  Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P.Honda ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ณ หอเกียรติยศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

มจธ ร่วมกิจกรรม BANGKOK CAR FREE DAY 1 ใน 27 ภาคี จุดรวมพลคนจักรยาน

spacer
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกรุงเทพมหานครฯ และชมรมจักรยานสวนธนโกลล์ซิดตี้ จัดกิจกรรม THONBURI CAR FREE DAY 2014 ขึ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ บริเวณสนามฟุตบอล มจธ. (บางมด) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม BANGKOK CAR FREE DAY 2014
spacer
  • SIT จัดหย่อนแบบแสดงความเห็นสรรหาคณบดี

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. จัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการหย่อนแบบแสดงความเห็น เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >