ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

Invite you to attend A Talk & Discussion on March 20th -21st, 2019

spacer
We would like to invite you to attend "A Talk & Discussion" By Kalyanmoy Deb, Koenig Endowed Chair Professor, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA. The talks will be in Training room 4/1. There is a schedule as follows : On Wed
spacer
spacer
spacer
  • เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา รอบเมษายน 2562

  • หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้อง
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญส่งผลงานรวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562

spacer
ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2562
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561

spacer
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจธ.และผู้สนใจเข้าประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ จัดโครงการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

spacer
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >