ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง KMUTT's Special Talk เรื่อง The Importance of Teaching Product Development and Management in an Entrepreneurial University

spacer
please registration here https://goo.gl/nY4Cxq
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4) และมาตรา 97(5) ประจำปี 2561

spacer
ผู้สนใจส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ทุนโครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน รุ่นที่ 3 ค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

spacer
ทุนโครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน รุ่นที่ 3 ค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2561
spacer
spacer
  • คณะวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการเครื่อง NMR Spectrometer

  • เนื่องด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดซื้อเครื่อง NMR Spectrometer ขนาด 400 เมกะเฮิรตซ์ และติดตั้งไว้ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อมาตรฐาน และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง SI 203 เพื่อให้การบริ
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์

spacer
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2560
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >