ข้อมูลพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3 พระจอมเกล้า
 
 

 

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 (2556)

 

3 เมษายน 2557

ซ้อมใหญ่วันที่ 2 เมษายน 2557

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซท์ สำนักงานทะเบียน คลิก