ข้อมูลพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3 พระจอมเกล้า
 
 

 

การจอดรถใน ม.

สถานที่จอดรถภายภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และข้อควรปฏิบัติ

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 (วันฝึกซ้อมย่อย)

ภายใน มจธ. ทุกจุด รวมทั้ง อาคารจอดรถ 14 ชั้น

***ยกเว้น ใต้ตึกสนอ. ใต้ตึกวิศวัฒนะ และหอพักนักศึกษา

ภายนอก มจธ.

ศูนย์ เยาวชน / ค่ายลูกเสือ / รร.ฝึกอาชีพกทม. (สารพัดช่าง) / รร.นาหลวง / รร.อิสลามวิทยาลัย / รร.บูรณะศึกษาเก่า (ตลาดราษฎร์บูรณะ ใกล้กับ พาณิชการเชตุพน)

ข้อปฏิบัติในการจอดรถและการจราจร

1. นำรถเข้ามหาวิทยาลัยได้ทางเดียว คือ ประตู 3 หน้าศูนย์เยาวชน

2. นำรถออกได้ ทาง คือ ประตู 2 ข้าง รร.นาหลวงและประตู 3 หน้าศูนย์เยาวชน

3. สามารถจอดรถในบริเวณที่จัดไว้ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นที่จอดรถเอกชนเสียค่าบริการ

4.  หากสถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยเต็ม จะไม่อนุญาตให้รถเข้าและจะปิดทางเข้าทั้งสองทาง

5.  ไม่ควรเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้ในรถ

-ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการจอดรถที่ใต้สำนักงานอธิการบดี ลานจอดรถใต้อาคารปฏิบัติการ วศ.เครื่องกล ลานจอดรถหน้าหอพักนักศึกษา และลานจอดรถสำนักหอสมุด ไว้สำหรับผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่