ข้อมูลพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3 พระจอมเกล้า
 
 

 

แผนที่และการเดินทาง

แผนที่ไบเทค

แผนที่ภายในไบเทค

การเดินทาง

เนื่องจากในปีนี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า ได้แบ่งวันพิธี ของแต่ละมหาวิทยาลัย / สถาบัน ออกเป็นวันละ 1 แห่ง ซึ่งในแต่ละวันมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน เป็นจำนวนมาก อาจส่งผลแก่การจราจร การเดินทาง และที่จอดรถไม่เพียงพอได้ ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือบัณฑิตและญาติบัณฑิต พิจารณาใช้รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีบางนา ใช้ทางออกประตูที่ 1, รถ Taxi หรือรถโดยสารประจำทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทางเข้า-ออกไบเทคมี 3 ช่องทางได้แก่ ด้านถนนบางนา-ตราด (กม.1) 2 ช่องทาง (ประตู1 และ2) และด้านถนนสุขุมวิท 1 ช่องทาง (ประตู3)


รถไฟฟ้า BTS
สถานีรถไฟฟ้าบางนา (ทางออกที่ 1) เข้าประตูด้านถนนสุขุมวิท


รถยนต์
- ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที (14 กม.) จากสนามบิน สุวรรณภูมิมายังไบเทค- ทางด่วนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ตั้งอยู่ใกล้ ทางเข้า-ออกของไบเทค ซึ่งสามารถเดินทางระหว่างพื้นที่ สำคัญทางธุรกิจกับไบเทคได้อย่างรวดเร็ว

- ไบเทคตั้งอยู่ห่างจากถนนวงแหวนรอบนอกเพียง 7 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมกับถนนเส้นหลักอื่นๆ เพื่อใช้ หลีกเลี่ยงปัญหาทางการจราจร


รถประจำทาง
- ทางเข้า-ออกที่ 1 และ 2 สามารถเดินทางโดย รถประจำทางสาย 38, 46, 46A, 48, 132, 133, 139, 180, 552, 552A ซึ่งจะจอดรถโดยสารที่ ถนนบางนา ตราด กม.1

- ทางเข้า-ออกที่ 3 สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508, 511, 513, 536, 544, 552A ซึ่งจะจอดรถโดยสารที่ถนนสุขุมวิท


แท๊กซี่ 
รถแท็กซี่จะจอดให้บริการรับส่งผู้โดยสารตรงลานจอดรถ ทางด้านหน้าโถงนิทรรศการ EH 103 และเพื่อความสะดวกสบายไบเทคมีบริการสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ณ ศูนย์บริการธุรกิจ

*****หมายเหตุ- สถานที่จอดรถในวันซ้อมใหญที่ไบเทค บริเวณ B1 และ B2
วันที่่ 11 พฤศจิกายน 2556
จะต้องชำระค่าจอดรถ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าจอดรถทั้งวัน 100 บาท/1 ชั่วโมงแรก 30 บาท/ชั่วโมงถัดไปคิดชั่วโมงละ 20 บาท