ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย (Rapid Prototype / 3D Printer)

spacer
ดังเอกสารแนบท้ายนี้
spacer
spacer
  • เปิดรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. - 30 ก.ค. 2559 เพื่อรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาล
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายประชาสัมพันธ์ทุน JSPS

spacer
โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/2XJJyt
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สพธอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559" (มีสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจ)

spacer
แบบสำรวจ พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 https://survey.etda.or.th/QNRet/AnsQ/internetuserprofile2016
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์’59

spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์’59 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เชียร์สร้างสรรค์ ประจ
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >