ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560

spacer
เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานตำนานไทย เรียนรู้วิถีชุมชนรอบ มจธ."

spacer
สำนักหอสมุดขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานตำนานไทย เรียนรู้วิถีชุมชนรอบ มจธ."
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญนักศึกษา/บุคลากร มจธ. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ "IEEE Xplore: Resources for Electrical Engineering and Information Technology" ในวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61

spacer
ขอเชิญนักศึกษา/บุคลากร มจธ. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ "IEEE Xplore: Resources for Electrical Engineering and Information Technology" ในวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 13.30 - 15.30 น.
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Facilitators Sharing Day สำหรับกลุ่มโครงการ C-WAE ครั้งที่ 3/2561”

spacer
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการอาวุโสฝ่ายวิชาการ มจธ. เป็นประธานในการเปิดงาน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >