ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

คณะวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาปี 3 อบรม Microsoft Excel สำหรับนำไปใช้ในการฝึกงาน

spacer
คณะวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะฝึกงานช่วงปิดเทอม (ฝึกงาน 2 เดือน) เข้ารับการอบรม Microsoft Excel วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จำนวน 100 คน รอบละ 50 คน รอบที่แรกอบรมเวลา 9.00-12.00 น.
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ " รุ่นที่ 4

spacer
ส่งใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561

spacer
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มจธ.และผู้สนใจเข้าประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

กิจกรรม PDTI Big Cleaning Day2019

spacer
สรบ. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >