ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

Congratulations to our winners! Design Competition 2016 Residential Condominium on Soi Soonvijai on May 24, 2016

spacer
Congratulations to our winners! Design Competition 2016 Residential Condominium on Soi Soonvijai on May 24, 2016
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

สพธอ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559" (มีสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจ)

spacer
แบบสำรวจ พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 https://survey.etda.or.th/QNRet/AnsQ/internetuserprofile2016
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้ารับรางวัลจากฯ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในโครงการ ME Thai Contest 2016

spacer
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ และ รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล นำนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ
spacer
spacer
  • โครงการจัดทำ SWOT คณะศิลปศาสตร์

  • เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำ SWOT ของคณะฯ โดยมี รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ KMUTT 2030
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >