ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร

spacer
spacer
thumbnail spacer

คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2020

spacer
นักศึกษาดังรายชื่อขอให้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง โดยให้กรอกใบสมัคร และส่งกลับมายังคณะวิทยาศาสตร์ โดยด่วน ภายในวันที่ 15 พย. 62 เพื่อเตรียมอบรมต่อไป ซึ่งข้อมูลและใบสมัครปรากฎในลิงค์ shorturl.at/ozHJX
spacer
spacer
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนิติกร

  • ตามที่สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานนิติการ และได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นั้น สำนักงานนิติการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้นแล้ว จึงขอประกาศรา
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและบริการ ณ ศูนย์อาหาร มจธ.บางขุนเทียน ประจำปี 2563

spacer
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและบริการ ณ ศูนย์อาหาร มจธ.บางขุนเทียน ประจำปี 2563
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

แจ้งปิดทำการภาควิชาจุลชีววิทยา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562

spacer
ด้วยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น ภาควิชาจุลชีววิทยา จึงขอปิดทำการในช่วงวันดังกล่าว
spacer
spacer
spacer
  • แจ้งปิดทำการ ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  • ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กำหนดจัดสัมมนาประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 8 มิถุนายน 2562 ณ จ.ชลบุรี ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงขอปิดทำการในช่วงวันดังกล่าว จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >