ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
KMUTT on people
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people Twitter  RSS Feeds RSS Feeds
  • thumbnail กิจกรรม PDTI Big Cleaning Day2019
    11 เมษายน 2562

    สรบ. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีภายในองค์กร โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

spacer
graphicheading
> กันยายน 2562
> สิงหาคม 2562
> กรกฎาคม 2562
> มิถุนายน 2562
> พฤษภาคม 2562
> เมษายน 2562
> มีนาคม 2562
> กุมภาพันธ์ 2562
> มกราคม 2562