ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
KMUTT on research
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on research Twitter  RSS Feeds RSS Feeds
 • thumbnail ขาเทียมสําหรับคนพิการแบบปรับอัตราหน่วงได้ (Variable-Damper Knee Prosthesis)
  08 กันยายน 2551

  ขาเทียมสําหรับคนพิการแบบปรับอัตราหน่วงได้ (Variable-Damper Knee Prosthesis) โดยทีมนักวิจัย จากFIBO รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา,นายทศพร บุญแท้,นายสาธิต วณิชชัยกิจ, นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ และ นายธิติ ตระกลพัฑฒนะ

 • thumbnail เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  13 สิงหาคม 2551

  เมื่อไฟฟ้า-ก๊าซหุงต้มและน้ำมัน ขึ้นราคา โดยเฉพาะก๊าซหุงต้มที่รัฐบาลเตรียมประกาศลอยตัวในปีนี้ หลังยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ หุงต้มมานานกว่า 5 ปี ส่งผลให้ปัจจุบันหลายคนต่างประสบกับปัญหาราคาก๊าซหุงต้มที่ขยับตัวสูงขึ้น

 • thumbnail เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็กทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี
  07 กรกฎาคม 2551

  “เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็กทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี” เป็นผลงานการประดิษฐ์ของ ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองของเสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงของประเทศไทย
  30 พฤษภาคม 2551

  รศ.ดร.พิชัย ถือเป็นนักวิจัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีผลงานในระดับโลกให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมาถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (สายสะพายชั้นท

 • thumbnail เพิ่มประสิทธิภาพของระบบความเย็นและระบบปรับอากาศด้วยการใช้อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนแบบใหม่
  01 พฤษภาคม 2551

  ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ เจ้าของรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2549” สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

 • thumbnail บ้านคายไอร้อน
  01 เมษายน 2551

  กระแสประหยัดพลังงาน จากผลกระทบราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หลายคนต้องปรับตัว การก่อสร้างก็เช่นกัน กระแสนี้มีส่วนช่วยให้ คนหันมาสนใจบ้านประหยัดพลังงานกันมากขึ้น

 • thumbnail เครื่องต้นแบบการกำจัดยุง แบบประหยัดพลังงาน
  28 พฤศจิกายน 2551

  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ ผศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ และ อาจารย์ปัญญา มัฆะศร อาจารย์คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นเครื่องกำจัดยุงที่ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยในการใช้งาน

 • thumbnail กระบวนการแปรรูปมังคุดครบวงจร
  01 กุมภาพันธ์ 2551

  มังคุดเป็นผลไม้เมืองร้อนที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในประเทศไทย และเป็นที่นิยมชมชอบของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจนได้รับนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เมืองร้อน

 • thumbnail อัจฉริยะมือกลเพื่อคนพิการ 2
  15 มกราคม 2550

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีแนวคิดทำมือกล ที่ได้แนวคิดจากเรื่อง “ คนเหล็ก ” โดยหลัก ๆของการที่คิดที่จะทำแขนกลนี้ขึ้นมานั้นทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

 • thumbnail เทคโนโลยีการผลิตฟิล์ม EVA สำหรับห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์
  01 มกราคม 2551

  ผลงานวิจัย การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์สำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์" เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล PTIT Awards ประเภทที่ 3

spacer
graphicheading
> เมษายน 2560
> มีนาคม 2560
> กุมภาพันธ์ 2560
> มกราคม 2560
> ธันวาคม 2559
> พฤศจิกายน 2559
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5