ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
KMUTT on research
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on research Twitter  RSS Feeds RSS Feeds
 • thumbnail อัจฉริยะมือกลเพื่อคนพิการ 2
  15 มกราคม 2550

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีแนวคิดทำมือกล ที่ได้แนวคิดจากเรื่อง “ คนเหล็ก ” โดยหลัก ๆของการที่คิดที่จะทำแขนกลนี้ขึ้นมานั้นทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

 • thumbnail เทคโนโลยีการผลิตฟิล์ม EVA สำหรับห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์
  01 มกราคม 2551

  ผลงานวิจัย การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์สำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์" เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล PTIT Awards ประเภทที่ 3

 • thumbnail GTL เชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ทดแทนการใช้น้ำมัน
  01 ธันวาคม 2550

  เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาด และสามารถใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเชื้อเพลิงทางเลือกที่ถูกกล่าวถึงกันมากที่สุดในปัจจุบัน

spacer
graphicheading
> พฤศจิกายน 2560
> ตุลาคม 2560
> กันยายน 2560
> สิงหาคม 2560
> กรกฎาคม 2560
> มิถุนายน 2560
> พฤษภาคม 2560
> เมษายน 2560
> มีนาคม 2560
> กุมภาพันธ์ 2560
> มกราคม 2560
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5