ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
อัจฉริยะมือกลเพื่อคนพิการ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on research > อัจฉริยะมือกลเพื่อคนพิการ 2

วันที่ : 15 มกราคม 2550
โดย : นายรุจิศักดิ์ เมืองสง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีแนวคิดทำมือกล ที่ได้แนวคิดจากเรื่อง “ คนเหล็ก ” โดยหลัก ๆของการที่คิดที่จะทำแขนกลนี้ขึ้นมานั้นทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. นั้นต้องการทำเพื่อที่จะช่วยเหลือคนพิการ โดยตัวที่เห็นนี้เป็นแขนกลอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 2 หลังจากการที่ทางคณะวิศวฯ ได้ประสบความสำเร็จจากการประดิษฐ์ มือกลอัจฉริยะ เวอร์ชั่นที่ 1 มาแล้วแต่ในเวอร์นี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานโดยใช้โลหะจำรูป มาประกอบช่วยในการทำงานของมือกลเวอร์ชั่น 2 ทำให้การทำงานของแขนกลเวอร์ชั่นนี้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น และสามารถจับวัตถุต่างๆได้

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้พิการมากมาย และหนึ่งในผลงานที่เราจะกล่าวถึงนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานการพัฒนาของคณะวิศวโดยนายรุจิศักดิ์ เมืองสง จาก ภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยเล่าถึงที่มาของการพัฒนาต้นแบบมือกลสำหรับคนพิการระยะที่ 2 (มือกล 2) นี้ ว่า แขนและมือเทียมที่ผู้พิการใช้อยู่ทั่วไปมักเป็นเพียงแขนและมือหลอกที่ให้ดูเหมือนคนปกติเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ หยิบจับสิ่งของได้ดังใจ และไม่เพียงพอกับความต้องการ "แขนกลอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบนี้เป็นงานที่พัฒนาต่อมาจากแขนกลที่รุ่นพี่ทำไว้แต่ยังไม่สมบูรณ์นัก ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดแรงผลักดันอยากที่จะทำการพัฒนาต้นแบบมือกลสำหรับคนพิการระยะที่ 2 ขึ้น เคยเห็นแขนกลในหนังเรื่องคนเหล็ก ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จึงคิดว่าเราน่าจะทำให้สิ่งที่เรียกว่าจินตนาการไม่เป็นจินตนาการอีกต่อไป"พวกเราต้องการพัฒนามือกล 2 ให้มีความสามารถเหมือนมือของมนุษย์จริงๆ อย่างเช่น ความสามารถแสดงสัญลักษณ์ทางมือเหมือนที่มนุษย์ทำ โดยมีการตั้งรูปแบบโปรแกรมไว้ล่วงหน้า เช่น ฟังก์ชันสู้ตาย (การชูนิ้วชี้และนิ้วกลาง) I Love You (การชูนิ้วชี้และนิ้วก้อย) นับเลข 1, 2, 3, 4, 5 (ขึ้นลงทีละนิ้ว)" นายนภดล ตันติราพันธ์ สมาชิกของทีมวิจัยบอกถึงการพัฒนาในระยะที่ 2 พูดถึงความแตกต่างจากมือกลรุ่นแรก นอกจากนี้ มือกล 2 ยังสามารถหยิบจับวัตถุที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40-70 มม. ได้ดี เพราะทีมประดิษฐ์ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับไว้ที่นิ้วมือ เช่น การหยิบจับขวดน้ำ ขวดชาเขียว ไข่ไก่ ลูกปิงปอง ฯลฯ โดยไม่มีแม้แต่รอยบีบ การแตก เพื่อต้องการให้เหมือนมือจริงๆ ความพิเศษอีกอย่าง คือ ไม่ใช้มอเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้วมือ แต่ใช้โลหะจำรูป มาควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้วมือแทน "มือกล 2" นี้เป็นมือข้างขวาที่มีขนาดใกล้เคียงกับมือมนุษย์ มีขนาดความยาวของมือ 20 ซม. ความยาวของแขน 30 ซม. ความกว้างของแขน 10 ซม. น้ำหนักประมาณ 1.5 กก. วัสดุโครงสร้างทำจากอะลูมิเนียมเพื่อให้มีความทนทานแข็งแรง โลหะจำรูป เป็นวัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด แล้วสามารถกลับไปยังรูปร่างและขนาดเดิมได้เมื่ออุณหภูมิโลหะนั้นเปลี่ยนไป ตัวอย่างของโลหะจำรูปที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ขาแว่นตาไทเทเนียม เสาโทรศัพท์ ฯลฯ

โดยปัจจุบันทางคณะวิศวฯได้มีการต่อยอดความคิดต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะสามารถนำแขนกลอัจฉริยะนี้มาใช้กับผู้พิการโดยการที่มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทในช่วงข้อศอกของมนุษย์เพื่อที่คนพิการจะได้ไม่ต้องกดปุ่มเพื่อที่จะใช้งาน หรือว่าสั่งงานด้วยเสียงแต่ความตั้งใจของคณะวิศวฯ ก็คือการที่แขนกลจะสามารถทำงานโดยใช้เส้นประสาทของมนุษย์ ว่าเราต้องการที่จะแขนกลนี้ทำงานอย่างไร ในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาระบบต่างๆ ของมือกลเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้กับผู้พิการได้จริง เพราะแขนกลปัจจุบันยังมีน้ำหนักที่มากอยู่

การพัฒนาในขั้นต่อไปที่ทางคณะวิศวฯ และนักศึกษาได้คิดว่าจะทำการพัฒนาก็คือการที่จะทำให้แขนกลสามารถที่จะขยับนิ้วได้ในองศาที่ต้องการมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น และสามารถคืนรูปได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาการขยับของข้อมือให้สามารถทำงานร่วมกับส่วนต่างๆได้อย่างดี และพัฒนาโปรแกรม ที่ใช้ในการควบคุมโลหะจำรูป

ความสำเร็จในการพัฒนาแขนกลอัจฉริยะเวอร์ชั่น 2 นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาแขนกลเวอร์ชั่น 1 เท่านั้นแต่ยังช่วยเป็นมาตรฐานในการที่จะพัฒนาแขนกลเวอร์ชั่นต่อๆ ไปให้มีความสามารถมารถมากขึ้นกว่าเดิม และเราก็เห็นแล้วว่าการที่เรามีความคิดริเริ่มใหม่ๆ และเห็นสิ่งตางๆรอบกายและนำมาช่วยสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างมากมาย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next