ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานโครงการ IRPUS มจธ. เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักงานโครงการ IRPUS มจธ. เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา

วันที่ : 25 สิงหาคม 2552
โดย : สำนักงานโครงการ IRPUS

สำนักงานโครงการ IRPUS มจธ. เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะของงาน
   ดูแลรับผิดชอบการขอรับทุนวิจัย ตรวจติดตามและประสานงานการให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติ
   เพศชายหรือหญิง
   วุฒิการศึกษาปริญญา ตรี-โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
   บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
   มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
   มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
   มีประสบการณ์การทำงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะของงาน 
   ดูแล และจัดการเอกสารทางการเงินของสำนักงาน
คุณสมบัติ
   เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
   วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
   บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
   ใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
   พิมพ์งานได้เร็วมากกว่า 35 คำ/นาที

สถานที่ปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักฐานการสมัครงาน
-resume
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโครงการ IRPUS หรือส่งใบสมัครทาง Email มาที่ irpus@irpus.org

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานโครงการ IRPUS
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 7 ห้อง 50704 (B)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-409-6040,02-470-8387
มือถือ 089-026-1009
โทรสาร 02-872-8300                                                  
http://www.irpus.or.th
E-mail: irpus@irpus.orgเอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดการสมัครงานโครงการ IRPUS

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next