ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 4 ก.พ.53
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 4 ก.พ.53

วันที่ : 13 มกราคม 2553
โดย : ประชาสัมพันธ์ มจธ.

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 4 ก.พ.53

     50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

07.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จำนวน 51 รูป
                 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
08.00 น.  กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 51 รูป
                 บริเวณสวนสุขภาพ
08.30 น.  พิธีบวงสรวงพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
                 บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
09.00 น.  พิธีมอบโล่-เกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
                 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ 
                 และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา
                  ณ ชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
10.30 น.    ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
                  ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์
13.30 - 15.30 น. โชว์แบดมินตันสูงอายุระดับโลก ณ โรงยิม
                             โดย อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี และ อ.เสรี จินตนเสรี
16.30-17.30 น.   การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ณ สนามฟุตบอล
18.00 - 24.00 น. งานราตรีบางมด 53 ณ โรงยิม

นำปัญญา  คู่ชุมชน  สู่สากล  สร้างนวัตกรรม
50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัย 4 ก.พ. 53

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next