ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครนักโสตทัศนูปกรณ์ (ปฏิบัติงานด้านเวชนิทัศน์) จำนวน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครนักโสตทัศนูปกรณ์ (ปฏิบัติงานด้านเวชนิทัศน์) จำนวน 1 อัตรา

วันที่ : 20 สิงหาคม 2553
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ประกาศโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์
และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
-----------------------------------------------------------------------------------
   ด้วยโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย   มีความประสงค์จะรับสมัครนักโสตทัศนูปกรณ์ (ปฏิบัติงานด้านเวชนิทัศน์)  จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชามีเดียอาตส์   รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน์  ช่างภาพการแพทย์ หรือสาขาวิชาเที่เกี่ยวข้อง
วันที่รับสมัคร   18 สิงหาคม – 20  กันยายน  2553

เอกสารการรับสมัคร
1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. บัตรประจำตัวประชาชน 
4. เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. 8, สด. 43) 
 
สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ซอยเทียนทะเล 25  ถนนบางขุนเทียน –ชายทะเล  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150  โทร. 02 470 7604  หรือสมัครผ่านทางอีเมล์ที่ wandee.san@kmutt.ac.th

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2553


                                                                       ( รศ.ดร.ไพบูลย์  เกียรติโกมล )
                                                                  หัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตร
                               ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next