ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สรุปประชุมการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > สรุปประชุมการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ : 12 ตุลาคม 2554
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สรุปประชุมการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม
10 ตุลาคม 2554
การเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

1. อาคารเสี่ยง
- อาคารที่ติดพื้น ขอให้ขนย้ายของที่สามารถขนย้ายได้ ไปยังชั้น 2 หรือที่สูงกว่านั้น
กรณีที่ขนย้ายไม่ได้ ขอให้แจ้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม มจธ.
โทรภายใน 9999 ภายนอก 02-470-9999
- อาคารสำนักหอสมุด ต้องใช้กระสอบทรายกั้นรอบสำนักฯ และเตรียมการเพื่อขนย้ายของชั้น 1
ผู้รับผิดชอบอาคาร ต้องแจ้งบุคลากรห้ามจอดรถใต้ตึก ในระหว่างวันที่
13-16 ตค. 54 และ 26-27 ตค. 54 โดยเฉพาะการจอดรถค้างคืน
- อาคารที่มีชั้นใต้ดิน (มีเครื่องไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า) ต้องก่อซิเมนต์กั้นน้ำ
ขอให้ผู้รับผิดชอบอาคาร สำรวจแล้วแจ้ง ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม มจธ.
โทรภายใน 9999 ภายนอก 02-470-9999
- อาคารวิศววัฒนะ อาคาร สนอ. ต้องเตรียมกระสอบทรายกั้นที่จอดรถใต้ดิน ขอให้ผู้รับผิดชอบอาคาร
แจ้งบุคลากร ห้ามจอดรถใต้ตึก ในระหว่างวันที่ 13-16 ตค. 54
และ 26-27 ตค. 54 โดยเฉพาะการจอดรถค้างคืน
- ร้านสหกรณ์ ขอให้เตรียมขนย้ายสินค้าและสิ่งของไปยังห้อง CB2201 โดยอาจขอความช่วยเหลือ
จากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม มจธ.
โทรภายใน 9999 ภายนอก 02-470-9999
ขอให้ผู้รับผิดชอบอาคาร พิจารณาและดำเนินการตามคำแนะนำ โดยขอความช่วยเหลือจาก ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม มจธ. โทรภายใน 9999 ภายนอก 02-470-9999

2. ที่จอดรถ
(บริการให้แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย)
- อาคารจอดรถ มจธ. จอดรถได้ 350 คัน สามารถจอดได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตค. 54 ขอให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งความจำนงในแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมาที่รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร (อ.ประเสริฐ)
- อาคารเรียนรวม 3 - 4 - 5 วศ. เคมี และอาคารอื่นๆ ที่สามารถนำรถขึ้นไปจอดได้ ขอให้ผู้รับผิดชอบอาคารพิจารณา และประกาศให้บุคลากรภายในอาคารทราบ โดยขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ หรือการประกาศฉุกเฉิน เกี่ยวกับเหตุน้ำท่วม
- รถ mobile ของ ส่วนคัดเลือกนักศึกษา โดยใช้โทรโข่ง
- ระบบเสียงตามสายของงานประชาสัมพันธ์
- (เตรียมการไว้กรณีที่น้ำท่วมหนักมาก) อาคารเรียนรวม 2 ขอให้นำเครื่องเสียงและลำโพงไปไว้ที่ดาดฟ้า หรือ ชั้น 6 (กรณีฝนตก) เพื่อใช้ในการประกาศประชาสัมพันธ์
ขอให้งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบร่วมกับ ชมรมไฟฟ้า ชมรมบันเทิง และ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวฯ

4. การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
โทร 02-470-9999 โทรภายใน 9999
กลางคืน คุณพจน์เมธี 089-767-7112
คุณอรรถพล 083-446-9580
- คุณเถลิงศักดิ์ 089-041-6744 ส่วนอาคารฯ
- คุณราเชนทร์ 087-500-9123 ส่วนอาคารฯ
- คุณทิศ 081-325-4693 วิศวกรรมอาหาร
- คุณภิญโญ 081-4399550 สำนักงานคณบดีวิศวฯ
- คุณนนทวัฒน์ 084-720-2167 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ
ขอให้ศูนย์ประสานฯ ส่งคำขอความช่วยเหลือที่ได้รับให้กับ ผอ.สมพร (โทรภายใน 8458 มือถือ 081-628-1532) เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบ โดย ผอ.สมพร จะแจ้งให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือทราบต่อไป

5. การดูแลบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย
ส่วนอาคารและสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบ และหากผู้ใดมีข้อแนะนำขอให้แจ้ง 9999
1. บริเวณประตูทางเข้าทั้ง 4 ประตู ได้เตรียมทำแนวป้องกันน้ำไว้แล้ว หากเกิดน้ำท่วมจะปิดการจราจรทุกประตู ยกเว้นประตู 1 โดยจะทำสะพานข้ามแนวป้องกันน้ำสำหรับให้รถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้
2. เตรียมกระสอบทรายสำหรับบางอาคารที่ไม่สามารถขนย้ายของ และมีความจำเป็นต้องป้องกัน
3. กรณีมีฝนตกร่วมด้วย มีการเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ 24 ชั่วโมง
4. เตรียมตัดระบบไฟฟ้า หากจำเป็น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยขอให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละอาคารเป็นผู้พิจารณาและประสานงานร่วมกับงานระบบและซ่อมบำรุง ส่วนอาคารฯ
5. พร่องน้ำในสระน้ำภายในมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝน

6. มจธ. บางขุนเทียน
มจธ. บางขุนเทียน ได้ขนย้ายของและเตรียมกระสอบทรายไว้เรียบร้อยแล้ว มีผู้รับผิดชอบของแต่ละอาคารตลอด 24 ชั่วโมง และมีศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ที่ Sport Complex รองรับประชาชนที่เดือดร้อน 500 คน ศูนย์ประสานงานบางขุนเทียน โทรภายใน 7333 โทรภายนอก 02-470-7333
7. การช่วยเหลือประชาชนรอบๆ มจธ. บางมด
- ร่วมกับ สน. เขตทุ่งครุ บางขุนเทียน และ ราษฎรบูรณะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยใช้ อาคาร 190 ปี
- การไปช่วยเหลือประชาชนต่างจังหวัด อ.สุรพนธ์ และ อ.สกล ร่วมกับภาควิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และนักศึกษา สร้างสุขาเคลื่อนที่ โดย บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ บริจาค เก้าอี้พลาสติก
- กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการบริหาร รับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- ได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือดร้อน ซึ่งจากฐานข้อมูลนักศึกษาพบว่ามีนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมประมาณ 2,305 คน ผู้รับผิดชอบคือ ผอ.สุวิชัย โทรภายใน 8091 มือถือ 081-838-8767

8. ผู้รับผิดชอบในแต่ละอาคาร
ขอให้คณะ/สำนัก/สถาบัน/ภาควิชา จัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบอาคาร 2-3 คน ไปที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม มจธ. ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน 9999 และควรมีผู้รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
9. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ดำเนินการปิดประกาศข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไว้ที่ทุกชั้นของอาคาร (ผู้รับผิดชอบของ แต่ละอาคาร ดำเนินการ)
- website ของมหาวิทยาลัย (สำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการ)

10. ผู้กำกับดูแล
ภาพรวม อ.ประเสริฐ 081-832-3234 และ อ.เกษรา 081-754-7750
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาหาร อ.สุภาณี 084-657-1010
ที่พักของบุคลากร (อาคารวิศววัฒนะ) ผอ.สมพร 081-628-1532
นักศึกษา อ.เชาวลิต อ.วิมลศิริ
ที่พักของประชาชน อ.สุชาติ

11. ผู้ประสานงาน
ผอ.ประพนธ์ 081-486-0163
ผอ.สมพร 081-628-1532
คุณวิสา 081-921-0047
คุณวริษฐา 081-586-7768
คุณสุภาพรรณ 082-272-0191

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next