ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2554
โดย : ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนท่านอธิการบดี เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Performance Agreement) โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีท่านไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ จ.กรุงเทพฯ

สกอ. ได้จัดทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (Performance Agreement) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาและอธิการบดี 9 มหาวิทยาลัยวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา 79 แห่ง ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เนื้อข่าวโดยละเอียด อ่านได้ที่ http://202.44.139.20/newspaper/gallary_pic//20110215090725.jpg

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next