ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แนะนำและเสวนาวิชาการ “หลักสูตร ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน” จ.สุราษฎร์ธานี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > แนะนำและเสวนาวิชาการ “หลักสูตร ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน” จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 02 พฤษภาคม 2554
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 54 อ. วิชิต วิเชียร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะนำและเสวนาวิชาการ“หลักสูตร ค.อ.ม.  เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน” ปีการศึกษา 2554  ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ห้องไชยา) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ามหาบัณฑิตจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ ร.อ.วิสูตร ดิษฐ์แสวง และนส.จันทร์จิรา จันทร์ปาน  มาเป็นวิทยากรแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้   กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา EDT 615 ทักษะการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 70 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next