ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ปีการศึกษา 2555
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ปีการศึกษา 2555

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2555
โดย : งานทุนการศึกษา

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้มีประวัติกู้ยืม กรอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง

เอกสารประกอบ

1. แบบคำขอกู้ยืม (ทกศ.014/1)
2. สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2554
3. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาล่าสุด

การขอกู้ยืม

1. Download แบบคำขอกู้ยืมที่ไฟล์แนบ หรือ http:www.kmutt.ac.th/guidance
2. ส่งแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบที่งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555เอกสารประกอบข่าว
  > แบบคำขอกู้ยืม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next