ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนศึกษาต่อป.โท ประเทศเบลเยี่ยม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ทุนศึกษาต่อป.โท ประเทศเบลเยี่ยม

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2555
โดย : งานทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาระดับป.โท ณ ประเทศเบลเยี่ยม โดยผู้ได้รับทุนจะต้องไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยตามที่กำหนด

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2555

รายละเอียดดังไฟล์แนบเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ ม.ส.ธ.
  > ใบสมัครขอรับทุน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next