ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
(ด่วน) ขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบันทุกระดับการศึกษา เข้าไปบันทึกระเบียนประวัติ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > (ด่วน) ขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบันทุกระดับการศึกษา เข้าไปบันทึกระเบียนประวัติ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)

วันที่ : 10 กันยายน 2556
โดย : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบันทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

เข้าไปบันทึกระเบียนประวัติ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)

 https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันและใช้ในการจัดส่งผลการเรียน

โดยกำหนดช่วงเวลาดังนี้ นักศึกษารหัส 51 - รหัส 54

 เข้าบันทึกประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 กันยายน 2556

โดยสามารถอ่านคู่มือบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา

ได้ที่ http://regis.kmutt.ac.th/announce_std/Manual%20Hreg.pdf

----------------------------------------------------------------------------------- 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กิตติคุณ อางคาสัย ส่วนทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140* *KITTIKUN ARNGKASAI Registration and Evaluation Division, KMUTT 126 Pracha UIthit Road, Bangmod, Thungkhru, Bangkok 10140 THAILAND Tel: +662-470-8151

E-mail: regist@kmutt.ac.th
Website: http://regis.kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next