ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากสวทช.
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากสวทช.

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556
โดย : สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งแบบมาตรฐานของสัญญาให้ทุนฯ เพื่อให้ผู้ขอทุนจัดทำได้อย่างถูกต้อง โดยให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ นักวิจัยที่จะส่งข้อเสนองโครงการการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมเพื่อขอรับการพิจารณาอุดหนุนโครงการฯ จากสวทช. ในโอกาสต่อไป

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทสนับสนุนหน่วยงานภายนอก หรือร่วมวิจัย ดาวโหลดที่ 
http://www.nstda.or.th/pub/2013/20131113-2-proposal-funding.zipเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร 1
  > เอกสาร 2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next