ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) และคำขวัญ(Motto) กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ขอเชิญเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) และคำขวัญ(Motto) กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี

วันที่ : 24 มิถุนายน 2556
โดย : งานประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(Logo) และคำขวัญ(Motto) กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี

โดยส่งใบสมัคร และผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ไปที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102210 วันนี้จนถึง 12 กรกฎาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-141-6146 หรือ http://www.cdd.go.th/เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดและใบสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next