ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2557
โดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวทช. ขอส่งสำเนาคู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับใหม่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอุดหนุนโครงการฯ จาก สวทช. สามารถสอบถามรายละเอียดการขอรับทุนเพิ่มเติมได้ที่ info-cpmo@nstda.or.th และสามารถ download คู่มือและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการลักษณะต่างๆ ได้ที่ http://www.nstda.or.th/industrial-research

1. (คู่มือทุน)
2. (แบบข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม)
3. (แบบข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม)
4. (แบบข้อเสนอโครงการที่ไม่ใช่การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม (Non-Research)ฯ)เอกสารประกอบข่าว
  > คู่มือ
  > แบบเสนอโครงการ
  > form2
  > form3
  > ประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next