ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2558
โดย : ยุทธศักดิ์ งามแสง

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ 

International Programs

Doctor of Philosophy (Ph.D), Master of Philosophy (M.Phil), Master of Science (M.Sc)

          - Energy Technology

          - Environmental Technology

Master of Engineering (M.Eng), Master of Science (M.Sc)

          - Energy Technology and Management

          - Environmental Technology and Management

ทุนการศึกษา

ทุนประเภทที่ 1  ให้ทุนค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมดและมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท

ทุนประเภทที่ 2  ให้ทุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทุนประเภทที่ 3  ให้ทุนเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาหรือเฉพาะค่าหน่วยกิต

ทุนประเภทที่ 4  ให้ทุนบางส่วนของค่าบำรุงการศึกษาหรือบางส่วนของค่าหน่วยกิต

 

ทุนอุดหนุนวิจัย

นักศึกษาทุกคนจะได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้

          PhD                                                     290,000         บาท

MPhil                                                   175,000         บาท

          MSc (Technology)                                   135,000        บาท

          MEng & MSc (Technology & Management)     75,000        บาท

***ทั้งทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนวิจัย เป็นทุนให้เปล่า จบแล้วไม่ต้องใช้คืน***

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครผู้จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป ปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป

 

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 2 มิถุนายน 2558 รีบสมัครด่วน !

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายการศึกษา JGSEE

โทร.0-2470-8309-10 ต่อ 4115 ในเวลาราชการ 

หรือ www.jgsee.kmutt.ac.th E-mail: academic@jgsee.kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next