ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขยายเวลาการส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขยายเวลาการส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7

วันที่ : 20 เมษายน 2558
โดย : อพ.สธ. มจธ.

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ขยายเวลาการส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ส่วนกำหนดการอื่น ๆ ยังคงเดิม รายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ.
 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายขจรศักดิ์ วรประทีป เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
โทรศัพท์/โทรสาร
- อพ.สธ. สวนจิตรลดา 0-2282-0665 หรือ 0-2282-1850
- อพ.สธ. คลองไผ่ 0-4432-3388
อีเมล khajornsakw@gmail.com หรือ rspg58@gmail.com

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next