ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักคอมพิวเตอร์ ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักคอมพิวเตอร์ ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์

วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสงค์รับสมัครลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงาน ดังนี้

ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์
เพศ ชายหรือหญิง  
อายุ ระหว่าง  20  - 35 ปี   

วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียน java หรือ asp.net ได้ดี

ผลประโยชน์ตอบแทน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักฐานการสมัคร
ประวัติย่อ และหลักฐานทางการศึกษา

การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

การสมัคร
ส่งประวัติย่อมายัง noparat.run@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next