ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครขอรับทุนโปรแกรม Industry – Academia Partnership (IAPP)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > รับสมัครขอรับทุนโปรแกรม Industry – Academia Partnership (IAPP)

วันที่ : 12 มกราคม 2559
โดย : เมล British Embassy Bangkok

สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Royal Academy of Engineering (RAEng)  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครขอรับทุนโปรแกรม Industry – Academia Partnership (IAPP)
โดยนักวิจัย/หน่วยงานวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ระบบการรับสมัครออนไลน์จะปิดในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 9:00 น. (ของประเทศอังกฤษ)

รายละเอียดการสมัครสามารถดูได้จาก
http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership-thailand

ขยายเวลาระบบการรับสมัครออนไลน์จะปิดในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 9:00 น. (ของประเทศอังกฤษ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนติดต่อกลับที่อีเมล์ pijarana.samukkan@gmail.com หรือ  pijarana.samukkan@fco.gov.ukเอกสารประกอบข่าว
  > Call

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next