ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13

วันที่ : 05 สิงหาคม 2559
โดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (13th International Thai Studies Conference -ICTS13) ในหัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 สามารถส่ง panel proposal ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/13th.phpเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next