ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS

วันที่ : 17 ตุลาคม 2559
โดย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 2017 ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity" ระหว่างวันที่ 1-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ICADA2017.nida.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next