ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี2560

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2559
โดย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์การจัดโปรแกรมฝึกอบรม ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ติดตามข้อมูลที่
http://www.stou.ac.th/Offices/Oce/training/pr1.htm

สำหรับผู้สนใจให้ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทรศัพท์ 025047716-18เอกสารประกอบข่าว
  > program
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next