ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ : 02 ธันวาคม 2559
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับฃาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" (The 1st National and International Conference on Education for Sustainable Locality Development) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://research2017.bsru.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next