ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ : 14 ธันวาคม 2559
โดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปแบบการดำเนินการ

1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)

2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ดังนี้

ระดับชาติ

– กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– กลุ่มการศึกษา

– กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

– กลุ่มการบริหารและการจัดการ

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระดับนานาชาติ

– กลุ่ม Social Science


สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conferenceเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next