ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017)

วันที่ : 26 ธันวาคม 2559
โดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ริเริ่มโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) ขึ้น เพื่อสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Applied mathematics, Physics, Biomedical Engineering, Materials Science, Polymer, Environmental Engineering, Chemistry, Elector chemistry and Environment จึงได้จัดสรรทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสำหรับบุคคลภายนอก โดยสามารถขอรับทุนได้ไม่มีกำหนด

รายละเอียดดูได้ที่ https://mtec.or.th/mtec-pr/mtec-activity-news/7060-postdoctoral-fellowship-program-2017-th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
seetalaj@mtec.or.th  และ walees@mtec.or.th

หรือ
Postdoctoral Fellowship Program
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4470 (วลี) โทรสาร 0 2564 6339

 เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next