ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

วันที่ : 30 ธันวาคม 2559
โดย : สถาบันปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 เป็นประชุมวิชาการระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่การส่งบทความผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไป

โดยเปิดรับบทความถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางระบบลงทะเบียนที่ http://conference.pim.ac.th

สอบถามรายละเอียด

คุณเมธาพร ใจสุทธิ โทร. 02 837 1106

คุณอุทัยพร พลสวัสดิ์ โทร. 02 837 0230

e-mail meithapornjai@pim.ac.th uthaipornpon@pim.ac.th

85/1 ม. 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next