ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วันที่ : 30 ธันวาคม 2559
โดย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการพิมพ์วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences)  ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบ E-Journal  ดูทางเว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th

ม.นเรศวร  จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์  นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความลงในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน โดยสามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร 055-968844เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next