ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “OUTCOME-BASED EDUCATION : How to write and assess learning outcomes”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “OUTCOME-BASED EDUCATION : How to write and assess learning outcomes”

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2559
โดย : สถาบันการเรียนรู้ มจธ.

ศูนย์ CELT ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ.ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม“OUTCOME-BASED EDUCATION : How to write and assess learning outcomes” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education) โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม, ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และ ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย  จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมถ่ายทอดวิธีการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินสำหรับนักศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยเน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปปรับใช้กับรายวิชาของตนเองได้

กิจกรรมดังกล่าว ใช้เวลาการอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16:30 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 12

--- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดนำรายละเอียดวิชาของท่าน มาในวันอบรม ---
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/aSrFWooQYWDX0eLT2 ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2559
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-470-8392 (คุณธนพร)

เอกสารประกอบข่าว
  > แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next