ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ : 21 ธันวาคม 2559
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีหัวข้อวิจัย มีดังนี้

1. การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor design)  จำนวน 1 ทุน
2. การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า  (Motor drive)  จำนวน 1 ทุน
3. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟ  (Railway electrification)  จำนวน 1 ทุน

ผู้ที่สนใจรายละเอียด ติดต่อ
ผศ ดร มงคล กงศ์หิรัญ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Email:  mongkol.kon@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next