ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
พิธีลงนามความร่วมมือ มจธ.– ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > พิธีลงนามความร่วมมือ มจธ.– ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

วันที่ : 25 มีนาคม 2559
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์ มจธ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. และ Mr. Marc Pelletier, Country President Thailand and Laos, Schneider Electric Thailand ร่วมลงนาม และยังได้รับเกียรติจากทางสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย Mr. Pierre Colliot, Counsellor for Culture and Cooperation, French Embassy in Thailand เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next