ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว การเยี่ยมชมงานวิจัยของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ มจธ.บางขุนเทียน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว การเยี่ยมชมงานวิจัยของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ มจธ.บางขุนเทียน

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2559
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรม และการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 ณ มจธ.บางขุนเทียน โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร มจธ. ให้การต้อนรับ
ในการนี้ รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้นำเสนอภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้นำเสนอ เทคโนโลยีหุ่นยนต์สู่งานการแพทย์เชิงพาณิชย์


จากนั้นได้ร่วมชมนิทรรศการ ณ ลานอเนกประสงค์ อันได้แก่ Food Innovation (Post harvest and Food Engineering) / Biosensors / พลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้าชุมชน /  เครื่องวิเคราะห์การเดินแบบโมดูล่าร์ (TailGait)

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ Ethanol Pilot Plant โดยมีการจัดแสดงผลงาน Enzyme Technology / Biogas / Bio-informatics / Bioenergy / Biorefinery โครงการศูนย์บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์ (Automated Tissue Kulture-ATK) และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility-NBF) สุดท้ายได้เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช

ภาพข่าว : กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next