ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว : โครงการ สวนพ. สัญจร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว : โครงการ สวนพ. สัญจร

วันที่ : 19 ตุลาคม 2559
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ทาง สวนพ. ไปบรรยายโครงการ สวนพ. สัญจร คือ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคาร CB4 ชั้น 9 โดยดร.ผ่องศรี เวสารัช และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมเป็นผู้บรรยาย ในครั้งนี้มีอาจารย์ของภาควิชาฯ เข้าฟังเป็นจำนวนมาก ในการนี้ รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บรรยายจาก สวนพ.

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ได้จัดโครงการ สวนพ. สัญจร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหน่วยงาน สวนพ. และงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม พันธมิตร และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รู้จัก
ถ้าหากว่า หน่วยงานใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์ โทร 9651 หรือ
Email : researchpr@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next