ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559

วันที่ : 20 ตุลาคม 2559
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ.

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ โดยผลการประกาศรางวัลมีดังนี้ รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2559 จาก ผลงานวิจัยเรื่อง “เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าเพื่องานในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ยังเป็น 1 ใน 3 ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดย ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ได้บรรยายผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแผงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม” ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และ รศ.ดร. วนิดา พวกุล ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2559

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next