ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว : การบรรยายพิเศษในหัวข้อ จุดประกายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว : การบรรยายพิเศษในหัวข้อ จุดประกายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันที่ : 21 ตุลาคม 2559
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ภาพข่าว : การบรรยายพิเศษในหัวข้อ จุดประกายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ผ่านมา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จุดประกายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บอกเล่าถึงกระบวนการและขั้นตอนของการนำผลงานวิจัยเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ที่ภาคการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะต้องมีการเตรียมการและคัดเลือกผลงาน ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรค การคิดต้นทุนและการตลาด

ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับฟังโดยได้รับความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next