ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว งาน Strategic Research Themes Kick off Meeting : Smart Healthcare
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว งาน Strategic Research Themes Kick off Meeting : Smart Healthcare

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2559
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดงาน Strategic Research Themes Kick off Meeting : Smart Healthcare ขึ้น ณ อาคาร KX เพื่อร่วมหารือแนวทางการวิจัยและระดมสมองอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรใน มจธ. เพื่อร่วมจัดทำ Roadmap ภายใต้ Strategic Research Themes: Smart Healthcare อันประกอบไปด้วย Sub Themes อันได้แก่ 1. Assistive Technology for the Aged & Disabled & Rehabilitation 2. Medical Treatment & Prevention และ 3. Medical Diagnostics 4. Logistics and Management for Health โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และแนวทางการทำวิจัยของ Strategic Research Themes ในครั้งนี้อีกด้วย

ในการนี้ มจธ. ได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) มาให้การบรรยายเรื่องนโยบายสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ของประเทศ และ ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. ได้มาบรรยายทิศทางงานวิจัยด้านการแพทย์ของ สวทช. และ รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิจัย ได้บรรยายเกี่ยวกับ ขอบข่ายและทิศทาง Strategic Research Themes: Smart Healthcare ใน มจธ.

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next