ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มจธ.นำผลงานเด่นเข้าร่วมงาน “Thailand Tech Show ”ครั้งที่ 1/2559 กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on research > มจธ.นำผลงานเด่นเข้าร่วมงาน “Thailand Tech Show ”ครั้งที่ 1/2559 กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2559
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

เมื่อวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยและภาคการศึกษาจัดงาน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 ปี 2559”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนที่สนใจนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งในงานมีผลงานวิจัยพร้อมขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์มากถึง 141 ผลงาน ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ การแพทย์  อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและประมง เป็นต้น


มจธ. ได้นำผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 3 ผลงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานที่โดดเด่น และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมาก ผลงานที่นำไปแสดงประกอบด้วย กลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องสำอางค์นักวิจัย


กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ / หรือแป้งมันสำปะหลังผสมไคโตแซนสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและประมง ได้แก่ การใช้ฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายการเก็บรักษาของผลิตผลสด


นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย โดย รศ. ดร. อรพิน เกิดชูชื่น คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง บรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ / หรือแป้งมันสำปะหลังผสมไคโตแซนสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค ผศ. ดร. ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องสำอางค์นักวิจัย และ รศ. ดร. วาริช ศรีละออง คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การใช้ฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายการเก็บรักษาของผลิตผลสด จากการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ มีผู้สนใจที่ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมจธ. เป็นจำนวนมาก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next