ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว มจธ.จับมือ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ร่วมพัฒนางานวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on research > ภาพข่าว มจธ.จับมือ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ร่วมพัฒนางานวิจัย

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2559
โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. และ คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด และ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ร่วมลงนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งความร่วมมือในโครงการบ่มเพาะธุรกิจของนักศึกษา และยังมีความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัทต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารจาก มจธ. และ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้อง Board room บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคารอรกานต์.//

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next