ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
KMUTT Learning Environment ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Web Developer
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > KMUTT Learning Environment ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Web Developer

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559
โดย : KMUTT Learning Environment

WEB DEVELOPER

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพียงหนึ่งเดียวของ มจธ. โดยทีมฯ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง สร้างสรรค์ และเป็นกันเอง เรากำลังมองหาคุณ!

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• เป็นส่วนหนึ่งของทีม SCRUM เพื่อพัฒนา Web Application

• พัฒนาและดูแลโค้ดตามรายละเอียดและ design ที่ได้ออกแบบไว้

• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบใน Web Application

• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

• ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ Requirement ได้

• มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้ด้วยตนเองได้ เรียนรู้ได้ไว

• มีความคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล และทักษะการแก้ปัญหา

• สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาที่ได้ตกลงกันไว้ได้

• สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

• มีประสบการณ์การพัฒนา Web Application โดยใช้ HTML, CSS, Javascript, JQuery, PHP, MySQL

• มีความรู้ในเรื่อง Relational Database

• กำลังศึกษาปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

• ประสบการณ์การใช้ Laravel 5

• เข้าใจ MVC

• ประสบการณ์การใช้ NoSQL เช่น MongoDB

 

ส่ง Resume พร้อมแนบ Portfolio ของคุณได้ที่

Email: c4ed.kmutt@gmail.com

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next