ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
KMUTT Learning Environment ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Full-Stack Web Developer
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > KMUTT Learning Environment ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Full-Stack Web Developer

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559
โดย : KMUTT Learning Environment

FULL-STACK WEB DEVELOPER

 

Do you believe that a single web application can improve education system? The 8th Floor, CB4, KMUTT Bangmod Campus. That’s where you’ll find the headquarter for KMUTT Learning Environment, along with our team of smart, creative, passionate people doing their part with a mission to create the one and only Outcome based education software, for KMUTT, by KMUTT. If that sounds like what you see yourself doing, we are hiring for a new LE developer and would like to invite you to join us!  

 

What you will be doing:


The role is responsible for coding and modifying websites, from layout to function and according to specifications.


 • Become a part of Scrum team to develop web applications.

 • Decide on the best technologies and languages for the project.

 • Develop and maintain code based on the given user stories and/or mockup design.

 • Find, investigate and fix problems on web applications.

 • Review colleagues' code.

 • Learn and test new technologies, frameworks and languages.

 • Maintain automatic build and deploy process of web application and related components/systems.

 • Other assigned tasks.If you are good at:


 • Welcome changes of requirements. Throw away your code without regret.

 • High responsibility, good systematic thinking, logical thinking, problem solving skills, passionate for continuous learning, fast learner, team player, self-motivated, good analytical and communication skills. Able to adapt and learn new technologies and languages.

 • Can follow agreed development standard and process.

 • Hands on experience with web technology including Laravel5, Bootstrap4, etc.

 • Strong knowledge of MVC and relational database.

 • Stay up to date with new trends and advancements in web development.

 • Hands on experience with linux. Ability to administrate web infrastructure at basic. E.g. configure a web server, configure build and deploy process.

 • Bachelor’s degree of computer-related fields.We will love you more if you have:


 • Knowledge of continuous integration or continuous delivery is a plus.

 • Knowledge of Amazon Web Service or any other cloud provider is a plus.

 • Experience on working with Scrum process.

 • Plan for long-term settlement: 2-5 years.


Why you will love here:

 • Chances to get your ideas and skills to improve education system.

 • Can try your new ideas. Changes are always welcome.

 • Work in the office with a very friendly environment.

 • Flexible working hours. Contribution is more matter than working duration.

 • Friendly colleagues.

 • Hired as project staff. Not limited to university’s culture. Chances to get employed in a position of university personnel.

 • Annual health check.

 • Can try working on the different tasks, roles, or teams.


Salary range: 25,000 - 35,000THB, negotiable based on skills and experience.

 

Submit Your Resume Via

c4ed.kmutt@gmail.com

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next