ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สวัสดีปีใหม่ 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > สวัสดีปีใหม่ 2560

วันที่ : 04 มกราคม 2560
โดย : กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ส.ค.ส. 2560
 
ปี’59 ปวงชาวไทย สุดเทวษ
พระปกเกศ เสวยสวรรค์ นิราศแล้ว
รำลึกใน พระกรุณา พระฉัตรแก้ว  
ร่วมสานต่อ ให้เพริศแพร้ว พระปณิธาน
 
มจธ. มุ่งมั่นสร้าง สังคมดี
สร้างภาคี นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
ธำรงศิลป์ ให้ความรู้ วิชาการ
อีกสืบสาน คำสอนพ่อ ต่อชุมชน
 
ปี’60 ทศวรรษใหม่ ย่างเข้ามา  
ชวนพวกเรา เร่งพัฒนา เพิ่มผลิตผล
ปฏิรูป มหา’ลัย สู่สากล
เพิ่มพลังพล วิทยาศาสตร์ เทคฯวิจัย
 
  สร้างความคิด สร้างสรรค์ อุตสาหการ  
เทคโนโลยี ผสมผสาน ออกแบบใหม่
เร่งเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลง สังคมไทย
ให้เข้มแข็ง ก้าวไกล นิจนิรันดร์
 
ขอคุณสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ในสกล
อีกบารมี พระภูมิพลฯ ในสรวงสวรรค์
จงประสิทธิ์ ประสาทสุข ทรัพย์อนันต์
แด่ชาวไทย ในวารวัน ปีใหม่เทอญ
 
(ประพันธ์โดย วิสาขา ภูมิรัตน) 
 
 
ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next