ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 04 มกราคม 2560
โดย : ลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

    ด้วยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2559) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี 

    ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2560

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next