ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ : 05 มกราคม 2560
โดย : หน่วยทดสอบ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

หน่วยทดสอบ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 รอบ 

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (***รับจำนวนจำกัด***)

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน 

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย

โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793

อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th  

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet  เอกสารประกอบข่าว
  > Tetet

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next