ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Heat and Mass Transfer in Porous Deposit and the Impact on Deposit Chemistry and the Risk of Localized Corrosion in Nuclear Steam Generators
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Heat and Mass Transfer in Porous Deposit and the Impact on Deposit Chemistry and the Risk of Localized Corrosion in Nuclear Steam Generators

วันที่ : 09 มกราคม 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ

 

หัวข้อ “Heat and Mass Transfer in Porous Deposit and the Impact on Deposit Chemistry and the Risk of Localized Corrosion in Nuclear Steam Generators”

 

โดย Dr. Carl W. Turner (Ex-research scientist, Canadian Nuclear Laboratories and honorary research assistant, University of New Brunswick)

 

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2559

เวลา 13.30 - 15.00 น.

ณ ห้อง CHE 224-225 ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมเคมี มจธ.


สำรองที่นั่ง ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/IuDgkEOi9G18vRX82

หรือ ติดต่อ ดร.ชุติมา ก้องวโรดม ทางอีเมลได้ที่ chutima.kon@kmutt.ac.th หรือ ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ ทางอีเมลได้ที่ tassaneewan.lak@kmutt.ac.th

 

 


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next